Col·legi Balmes de Rubí

Col·legi Balmes Rubí 1Col·legi Balmes Rubí 2Els alumnes del Col·legi Balmes, de Rubí van estar molt motivats i interessats en la protecció de les seves dades a Internet, especialment amb les referides a les xarxes socials. Es van mostrar molt col·laboradors i  participatius durant tota la sessió formativa. Els professors també es van interessar molt en obtenir més informació, per tal formar més en profunditat sobre la matèria de la privacitat i la protecció de la informació personal dels alumnes a la xarxa.