Inici activitat als centres, curs 2017 – 2018

Escola Casa Nostra, Banyoles

Escola Casa Nostra, Banyoles

Escola Mare de Dèu del Carme, Tarragona

 

 

 

 

 

 

Col·legi Mare de Déu del Carme, Tarragona

Ja hem començat l’activitat del projecte Menors, Internet i tecnologies: créixer i conviure en un món digital als centres educatius, per al curs 2017-2018. L’hem iniciat visitant dues escoles que ja formen part de la tradició del nostre projecte, ja que any rere any ens demanen que impartim la sessió als seus alumnes; són l’escola Casa Nostra, de Banyoles, i el col·legi Mare de Déu del Carme, de Tarragona.

En les nostres visites, hem pogut tractar els aspectes que més preocupen els menors: com protegir la seva informació, com detectar si algú està fent un ús incorrecte de la informació que es penja a Internet i com evitar situacions de risc o assetjament a la xarxa.

Felicitem la Direcció i el professorat d’ambdós centres, pel seu interès a protegir la informació personal dels menors a la xarxa i fer-los conscients de la responsabilitat que tenen, quan comparteixen la informació pròpia i la de terceres persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Mare de Déu del Carme, Tarragona

Escola Mare de Dèu del Carme, Tarragona

 

 

 

 

 

 

Hem estat a l’escola Mare de Déu del Carme, de Tarragona, en el marc del projecte Menors i Internet.

Les sessions s’han dut a terme simultàniament a les tres línies de 1r i de 2n d’ESO. Vam constatar que l’activitat a la xarxa dels alumnes de 2n d’ESO és molt més important que la dels alumnes de 1r i, si bé també fan servir més aplicacions, encara no s’han trobat amb problemes importants.

Tots els alumnes s’han mostrat molt participatius i conscients que cal estar preparats, perquè tenen clar que créixer en un entorn digital té avantatges però també inconvenients. La Direcció de l’escola té molt present la problemàtica que envolta l’ús de les xarxes socials entre els menors i es preocupa perquè els alumnes les utilitzin sense que això els generi problemes.

L’escola va quedar molt satisfeta amb l’activitat i va mostrar el seu interès per tornar-hi a participar el curs vinent.

Institut Pons d’Icart, Tarragona

Institut Pont d'IcartEls alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Pons d’Icart, de Tarragona, van preparar molt bé la sessió prèvia a la de l’Apdcat i van ser molt participatius.

Són molt conscients dels riscos i aspectes negatius que poden sorgir, si no protegeixen adequadament la seva informació personal a la xarxa. Es mostren preocupats per l’ús que els altres puguin fer de les fotos que envien i també els preocupen altres situacions, com els casos de suplantació de identitat, que els puguin seguir sense que ho sàpiguen i que puguin veure les fotografies que publiquen. També van plantejar problemes amb què s’han trobat, vinculats a la cancel·lació dels seus comptes.

Saben que contactar a les xarxes i obtenir-ne resposta no és fàcil. Un tema que els crida l’atenció, pel tractament denigrant que se’n fa a les xarxes, és la xenofòbia; en aquest sentit, alguns alumnes van comentar que han fet pressió perquè s’eliminin certs comptes de la xarxa que fan al·lusió a aquest tema.

Tot plegat, una sessió molt interessant i profitosa. Felicitats al professorat per la tasca ben feta!

Institut Antoni Ballester (Secció Cadis), Miami Platja, Tarragona

Aquest mes de desembre també hem estat a l’Institut Antoni Ballester, Secció Cadis, de Miami Platja. Vam dur a terme les sessions amb 1r i 2n d’ESO. Els alumnes ens van explicar quines aplicacions utilitzaven i van escoltar amb atenció els consells que els vam donar per fer-ne un ús més responsable. La Direcció de l’escola té molt present la problemàtica que envolta l’ús de les xarxes socials entre els menors i està molt pendent de qualsevol conflicte que hi pugui haver en el seu ús.

Col·legi Sant Domènec de Guzmán, Tarragona

El passat 14 de desembre vam ser al Col·legi Sant Domènec st-domenec-de-guzman-2de Guzmán, de Tarragona, on ens vam trobar amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO, molt interessats i participatius en les sessions que vam impartir. Alguns d’ells van aprofitar per posar de manifest problemes que havien tingut a les xarxes socials, com per exemple que s’havien fet comentaris negatius seus o dit coses que no eren certes, en un grup de whatsapp. També van comentar que a través d’Instagram havien rebut, pel privat, algun missatge amb una fotografia amb contingut sexual que, correctament, van obviar, bloquejant a l’usuari que l’havia enviat. st-domenec-del-guzman