Conclusions del Congrés “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital”

Joves i experts s’alien per reforçar la privacitat i la seguretat dels menors a la xarxa. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha reunit joves i experts dels àmbits digital, educatiu i de protecció de dades per debatre pautes i orientacions entorn els hàbits digitals dels menors. També s’ha exposat el projecte que l’APDCAT ha elaborat en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, i que ha comptat amb la participació de més de 3.000 alumnes de tot Catalunya.

Sota el nom “Menors, Internet i Tecnologies: Créixer i conviure en un món digital”, l’APDCAT ha dissenyat un projecte en resposta a l’ús cada vegada més habitual i precoç de les tecnologies a casa, a l’escola o en les seves activitats extraescolars.

El futur passa per un món digital, per una societat digital; per tant, la tecnologia no en serà un simple instrument, sinó que anirà orientada a formar part de la nostra realitat. No podem pressuposar que els menors actuen sota els nostres mateixos paràmetres, ja que la seva forma d’aprendre, de compartir, de relacionar-se i d’expressar-se es produirà per mitjans digitals. Per això, l’APDCAT ha volgut apropar-se als menors en el seu entorn, a les escoles, per conèixer de primera mà quines preocupacions i quines expectatives tenen, i compartir-les i debatre-les amb les seves famílies i la comunitat educativa. L’objectiu és conscienciar els menors i el seu entorn sobre la gestió responsable de les dades personals, quan utilitzen les tecnologies.

De les diferents intervencions i del debat posterior, n’hem extret una sèrie de conclusions que serveixen de punt i seguit en les nostres actuacions:

  1. Els menors es preocupen per la seva privacitat. No tot el que publiquen està orientat que qualsevol persona ho vegi. Però no tenen una percepció real de la visibilitat, la permanència i l’accessibilitat de la informació que posen a Internet i que comparteixen amb els amics. En definitiva, no són prou conscients de les conseqüències.
  2. Una part important de la vida dels menors es desenvolupa online. Viuen i conviuen a la xarxa.
  3. Si volem que el seu creixement sigui sostingut i coherent, la configuració del ‘jo tecnològic’ s’ha de desenvolupar paral·lelament i de manera coherent amb el ‘jo off-line’ .
  4. La nova societat que es dibuixa és una societat online. Una societat de la informació on les dades personals defineixen els diferents entorns en els quals els menors han de moure’s.
  5. La mera prohibició no serveix. La seva vida present i futura està abocada a la tecnologia i, tot i que els adults no ens podem convertir en experts tecnològics, sí que podem compartir les seves experiències, generar confiança per parlar del que els pot causar neguit a les xarxes i, alhora, compartir amb ells les fites aconseguides i les seves preferències quan transiten pels camins digitals.
  6. Les famílies són una part indispensable per aconseguir que els menors se sentin segurs a Internet.
  7. L’escola, els docents, necessiten eines per poder afrontar amb èxit els nous reptes que els planteja el fet que els seus alumnes visquin, aprenguin i es relacionin no només en l’entorn físic de l’escola, sinó que s’estengui, de forma indissociable, al món digital.
  8. L’escola i la família han de ser els centres motors que dotin els menors dels valors necessaris per afrontar els nous reptes, de forma responsable i segura.
  9. Cal que els menors assumeixin la importància de la seva informació com a part del seu futur, com a part del seu creixement com a persones, per configurar la seva identitat.
  10. Si dotem d’eines els menors, els riscos continuen existint però els poden afrontar, passem de la reacció a la prevenció i evitem les conseqüències negatives.

Les eines i competències que cal proporcionar-los han d’anar adreçades a desenvolupar capacitats d’actuar de forma crítica, prudent i responsable i fer-los conscients de les implicacions personals, ètiques i de seguretat de la societat digital.

No podem deixar que els nostres temors davant d’allò que no coneixem limitin el creixement digital dels menors. Ara bé, cal dotar el menor de les habilitats, les competències i els valors necessaris que l’ajudin a moure’s amb seguretat i confiança pel món digital.

L’APDCAT aposta per un projecte amb continuïtat, en què s’estengui el diàleg i s’hi incorporin els agents socials, el món jurídic, sociòlegs, tecnòlegs i la societat en general.

Entre tots, cal que concretem quina ha de ser la forma per apropar-se als menors i incorporar en la seva rutina social tecnològica valors directament vinculats a la privacitat, com el respecte als altres, l’autoestima, el creixement personal i la confiança per demanar suport al seu entorn.


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte, tal com s’ha exposat en el congrés, s’ha dissenyat en tres grans eixos.

diagrama 1 apdcat

Visió positiva de l’ús d’Internet i de les tecnologies: el punt de partida és considerar que l’experiència digital és constructiva i que afavoreix el desenvolupament positiu del menor, en tots els aspectes que formen part de la seva personalitat present i futura i en la seva actitud davant l’ús de les tecnologies, que ara, i ja per sempre, formaran part de moltes de les seves vivències.

Procés reflexiu: volem conèixer què opinen els menors, quins interessos i preocupacions tenen en relació amb l’ús de les tecnologies i d’Internet. Cal partir de la base que, per definir uns hàbits digitals saludables, convé escoltar-los i crear i compartir amb ells orientacions i consells, i per descomptat guiar-los en tot aquest procés de reflexió.

Acció continuada: si parlem de societat digital, l’espai en el qual cal interactuar no s’acaba a l’aula, sinó que cal donar continuïtat a les accions i sumar els resultats ja assolits amb altres iniciatives d’objectius similars. Volem anar a les aules, però també volem explicar als adults que formen part de l’entorn del menors què hem fet a l’aula, per tal que puguin reforçar les orientacions i els consells que se’ls han donat. I finalitzar amb aquest congrés, obert a tothom, amb els menors com a grans protagonistes.

El projecte s’ha desenvolupat seguint les etapes següents, establertes d’acord amb els eixos assenyalats: Taller > Sessió amb estudiants > Reunió amb families > Congrés.

diagrama 2 apdcat

Seguint les instruccions facilitades per l’APDCAT, els professors van organitzar un taller preparatori de la sessió que els voluntaris anirien a fer a les aules. A continuació, els voluntaris de l’APDCAT van fer la sessió amb els estudiants i també amb les seves famílies, durant el mateix dia. El projecte culmina amb el congrés organitzat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, un acte que ha reunit prop de dues-centes persones, majoritàriament, professionals i agents socials de l’educació, de l’àmbit digital i jurídic, així com estudiants que han participat en el projecte educatiu homònim adreçat a alumnes de Secundària.