Consultes

 

Per a qualsevol consulta cal emplenar el formulari següent:

Nom (necessari)

Correu electrònic de contacte

Consulta (necessari)

Ingressa aquest codi
captcha
en el següent requadre:

En compliment de l’article 13 del RGPD i de l’article 11 de la LOPDGDD:

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades tractarà les vostres dades amb la finalitat de fer el control, el seguiment i altres activitats relacionades amb l’organització de cursos, seminaris, conferències i altres activitats de formació i divulgatives de l’APDCAT.

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT: c/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 de Barcelona, o mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí.

Per obtenir informació addicional sobre el tractament de les vostres dades, consulteu aquest enllaç.