“Els menors han de poder mantenir el control sobre les seves dades personals”

L’APDCAT ha presentat un pla d’acció, juntament amb el Departament d’Ensenyament, per donar als menors les eines necessàries per mantenir el control sobre la seva informació, actuant amb la confiança que dóna el coneixement.

Es pretén compartir la visió de com introduir els conceptes que envolten la privacitat en el món dels menors.

Tal com ha recalcat al llarg de l’acte M. Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la idea base és que “el centre de les decisions es situa entorn els menors, han de participar en el debat sobre la seva privacitat. Cal tenir en compte les seves opinions per tal que les estratègies i accions que s’adoptin siguin adequades”.

M. ÀNGELS BARBARÀ- APDCAT

Jordi Miró, director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament ha reforçat aquesta idea indicant que cal empoderar els alumnes perquè tinguin competència i responsabilitat sobre l’ús de les seves dades. En definitiva són ells els que prenen les decisions.

Els docents són un aliat imprescindible i les famílies han de prendre un posició activa en la vida digital dels menors. L’aprenentatge sobre la privacitat i la tecnologia ha d’anar evolucionant amb ells i ser incorporat en cada fase de la forma més idònia per a les seves capacitats.

El nou pla per als anys 2016 i 2017, contempla noves propostes i col·laboracions en l’àmbit educatiu, com per exemple, “introduir la privacitat en el programa curricular i els programes educatius de primària i secundària, o promoure la privacitat i la protecció de dades en projectes finals de recerca de batxillerat”. També preveu col·laborar amb associacions de mares i pares o amb els tallers de seguretat a les xarxes que organitzen els Mossos d’Esquadra.

En conjunt, el nou Pla de l’APDCAT vol garantir un debat actiu i transmetre valors i conceptes bàsics sobre privacitat i protecció de dades, des de diferents perspectives.

Famílies, educació digital i privacitat

M. Àngels Barbarà, recalca que “Tenim l’obligació de dotar-nos de noves experiències per poder acompanyar els menors en aquest nou camí digital”.

Barbarà també recorda que és en l’espai familiar on cal predicar amb l’exemple i ser conscients que, sovint, el desconeixement pot portar a situacions familiars que envaeixin la privacitat dels seus fills o interferir en el seu futur. La tecnologia és omnipresent en la vida dels infants des de ben petits i cal que les famílies facin un ús responsable i segur, ja que “la tecnologia no és un cangur ni un joc per als infants, sinó que serà la seva forma de viure”.

Genís Roca, expert en Internet i transformació digital, ha coincidit també en apuntar la importància del rol familiar en l’orientació dels menors davant els reptes del món digital. En el marc de la conferència “Quan la vida s’omple de Dades”, l’expert ha explicat que “la majoria de les males pràctiques dels fills les han vist a casa. Se’ls ha d’ensenyar a tenir criteri a l’hora de seleccionar continguts. Tot i que hi ha moltes eines que poden ajudar-nos en el control parental, educar els fills és una feina nostra i no la podem robotitzar”.


La privacitat i la formació professional

Entre les novetats del Pla, Barbarà ha fet referència a les accions dissenyades per a alumnes de graus mitjans i superiors de la Formació Professional.

Es persegueix que aquests futurs professionals incorporin criteris, pautes responsables i bones pràctiques en activitats on el tractament de dades i la informació que es genera són especialment sensibles per a les persones, ciutadans o usuaris de serveis.

La protecció de dades en la gestió dels centres escolars

L’administració educativa és també un dels públics d’interès del Pla dissenyat per l’APDCAT. L’Autoritat portarà a terme sessions formatives en matèria de privacitat i protecció de dades per als directors dels centres docents.