Escola El Turó, Mataró

EscolaEls alumes de 1r d’ESO de l’escola El Turó, de Mataró, van ser molt participatius i receptius i es van mostrar especialment inquiets per qüestions vinculades amb la seguretat en l’ús de les xarxes.

Eren coneixedors dels riscos i van plantejar qüestions com ara:

  • Com ho puc fer per evitar que terceres persones accedeixin als meus comptes a les xarxes?
  • Què he de fer si detecto que algú ha suplantat la meva identitat?

També van comentar preguntes que s’havien fet sobre com reaccionar davant la publicació de fotografies o de comentaris inadequats a les xarxes:

  • En cas que “despubliqui” una fotografia, s’esborra del tot?
  • Què passa quan denuncio una fotografia o un comentari publicat a Instagram/Facebook?

En definitiva, qüestions molt útils i practiques que van fer palesa la tasca rellevant duta a terme pel professorat amb els menors, en relació amb l’ús responsable de les dades personals a les xarxes socials.