Escola l’Horitzó, Barcelona

Escola l'Horitzó, BarcelonaA l’Escola l’Horitzó de Barcelona es van fer dues sessions, una a primer d’ESO i l’altra a segon.

Els alumnes hi van participar i van ser força actius a les sessions. Van comentar les aplicacions que utilitzen més (Whatsapp, Instagram, Twitter, Snapchat) i vam poder constatar que pràcticament tots tenen el perfil tancat, i que són conscients que és convenient que sigui així. Es va incidir en la importància del que cadascú pot fer per evitar que s’estenguin  informacions que poden perjudicar als altres i, també, en la necessitat de tenir cura de les dades de les persones que coneixem i que ens les han facilitat perquè ens tenen confiança.

Els alumnes van escoltar amb atenció les pautes que vam recomanar per fer un ús responsable de les xarxes. Cal destacar, també, la implicació del professorat en el projecte i en el desenvolupament de les sessions.