Escola Mare de Déu del Carme, Tarragona

Escola Mare de Dèu del Carme, Tarragona

 

 

 

 

 

 

Hem estat a l’escola Mare de Déu del Carme, de Tarragona, en el marc del projecte Menors i Internet.

Les sessions s’han dut a terme simultàniament a les tres línies de 1r i de 2n d’ESO. Vam constatar que l’activitat a la xarxa dels alumnes de 2n d’ESO és molt més important que la dels alumnes de 1r i, si bé també fan servir més aplicacions, encara no s’han trobat amb problemes importants.

Tots els alumnes s’han mostrat molt participatius i conscients que cal estar preparats, perquè tenen clar que créixer en un entorn digital té avantatges però també inconvenients. La Direcció de l’escola té molt present la problemàtica que envolta l’ús de les xarxes socials entre els menors i es preocupa perquè els alumnes les utilitzin sense que això els generi problemes.

L’escola va quedar molt satisfeta amb l’activitat i va mostrar el seu interès per tornar-hi a participar el curs vinent.