Escola Sadako de Barcelona

El passat 7 de març vam estar a l’escola Sadako de Barcelona, en el marc del projecte “Menors, Internet i Tecnologies: créixer i conviure en un món digital”. Les sessions van anar adreçades als alumnes de 1r i de 2n d’ESO del centre.

Al llarg de les sessions es va constatar que l’activitat dels alumnes de 2n a les xarxes és més intensa que la dels alumnes de 1r.

Tots els menors es van mostrar molt participatius i conscients dels perills de les xarxes i alguns d’ells van fer aportacions sobre el que fan per protegir la seva informació. La direcció de l’escola té molt present la problemàtica que envolta l’ús de les xarxes socials entre els menors i participen en diferents iniciatives.