Escola Sol-Ixent de Mataró

Escola Sol-Ixent -MataróA l’escola Sol-Ixent de Mataró vam fer una sessió informativa del projecte Menors, Internet i tecnologies al grup de 2n d’ESO.

Els alumnes van ser participatius i van mostrar força interès al llarg de tota la sessió. Vam parlar, entre altres temes, de les xarxes que utilitzen més i vam incidir sobretot en la conveniència de limitar l’accés a les nostres dades a un entorn privat tancat, especialment les imatges, ja que es va constatar que diversos alumnes es comuniquen en entorns totalment oberts.

La implicació del professorat va ser determinant per assolir amb èxit la sessió.