IES Gabriel Ferrater, Reus

A l’IES Gabriel Ferrater, de Reus, es van dur a terme les sessions a les cinc línies de 2n d’ESO.

Ens vam trobar amb adolescents participatius i molt actius en les xarxes socials, que eren coneixedors que no fer un ús adequat de les dades personals a Internet, tant de les pròpies com de les dels altres, pot portar a situacions conflictives; tot i això, molts semblaven desconèixer la responsabilitat que hi té cadascú. A títol d’exemple, vàrem comentar el fet de reenviar a tercers fotografies compromeses que un amic o amiga ens ha enviat al mòbil, ja que és una mala pràctica a la xarxa. També es van tractar altres qüestions vinculades a l’ús responsable de les dades personals a les xarxes socials.

Cal destacar també que el professorat és molt conscient de la importància que té  la formació en aquest camp i que són molt actius respecte d’aquesta qüestió.