Institut Pablo R. Picasso, Barcelona

INS Pablo R. Picasso 1

A l’Institut Pablo R. Picasso s’han fet, en dues setmanes diferents, quatre sessions a nois i noies de primer d’ESO. Els alumnes han estat molt participatius. Han explicat les aplicacions que utilitzen més i s’ha constatat que sovint, en l’ús de les xarxes, tenen el perfil obert; per això, durant la xerrada s’ha incidit en la importància de limitar l’accés a la informació personal.

S’ha comentat, també, que alguns alumnes havien rebut informació inapropiada que, encertadament, s’ha blocat en el moment de la recepció. Així mateix, s’ha remarcat la importància de no publicar ni reenviar imatges que difonguin informacions que poden perjudicar els seus propis companys o altres persones afectades, ja que s’han produït diversos incidents a l’Institut relacionats amb aquest tema.

INS Pablo R. Picasso 2

Hem insistit en el paper important que cadascú pot tenir per evitar que aquestes informacions s’escampin, i també en la necessitat de tenir cura i no enviar les dades de les persones que ens les han facilitat perquè ens tenen confiança.

Els alumnes han escoltat amb atenció les pautes que s’han recomanat per a l’ús responsable de les xarxes. Cal destacar la implicació del professorat en les activitats prèvies a les sessions, així com la seva participació durant l’activitat a l’aula.