Institut Vilamajor

A l’Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor, s’han dut a terme les sessions a les quatre línies de 1r d’ESO.

L’activitat dels alumnes de 1r a les xarxes és notable; fan servir moltes aplicacions diferents, però encara no s’han trobat amb problemes importants. Els alumnes han estat molt participatius i s’han mostrat conscients que cal estar preparats: créixer en un entorn digital té els seus avantatges, però també tenen molt clars els inconvenients.

La Direcció de l’escola té molt present la problemàtica que envolta l’ús de les xarxes socials entre els menors i es preocupa perquè les utilitzin sense que això els generi problemes. L’escola també participa en diferents iniciatives referides a aquest mateix àmbit.